(0224) 524 8810 info@ilklermakina.com

Blog

KAYNAK ALTLIĞI

Çeşitli kaynaklı çelik yapı ve ekipman imalatlarında (plaka, boru, profil, basınçlı kap, yapı çelikleri, gemi inşaa vb..) hız, kalite konularında avantaj sağlayan seramik malzemeden üretilen kaynak altlıkların, kimyasal komposizyonuna eklenen lityum karbonat kullanımıyla elde edilen kimyasal kompozisyonun belgelendirilmesi.

1.GİRİŞ

Kaynaklı çelik yapı ve ekipman imalatlarında (basınçlı kaplar,çelik konstrüksiyon, gemi inşaa ve çelik köprü imalatlarında vb..) yüksek kalite ve verimlilik sağlayan seramik altlıkların önemi ve üretimini kapsar.

Kaynak tekniğinde, gerek statik, gerekse dinamik yüklere maruz kalan kaynaklar, dizayn edilirken kaynak ağız formları uluslararası standartlarda belirtilmiş olmasına rağmen pratikte bu ağız formları imalata yansıtılamamıştır.

Şekil 1. Standartlarda tanımlanan full penatrasyonlu kaynak agız formlarından bazılarıdır.

yapılan birleştirmeler, toleranslar içinde olsa bile, kaynaklanma esnasında bir takım kaynak hatalarına sebebiyet verirler ve bu hatalar, sonradan mutlaka tamir edilmek zorundadır, kaynakta oluşan hatalardan en yaygın olanlardan bir kaç örnek aşağıdaki gibi oluşur.

Şekil 2. Kaynakta oluşan hatalar.

Kaynak hangi pozisyonda yapılırsa yapılsın, bir yönden yapılmalıdır ve her kesitte tam penetrasyon sağlanmalıdır. Yukarıda tanımlanan nedenlerden dolayı ve de kaynağın el ile yapılması nedeni ile, kaynakta süreklilik sağlanamaz, buna birde çalışma zorluklarını ve çalışanın yorulama faktörü ilave edildiğinde söz konusu bu kaynak hatalarından kurtulmak olanaksızdır.

Bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak, ve kaynak işçiliğini otomatize etmek için kaynak seramik altlıkları başarılı bir yöntem olarak günümüz kaynak tekniğinde kullanılmaktadır bu altlıklar el ile yapılan kaynaklarda ( Elektrod Ark Kaynağı) , Gazaltı kaynaklarında ( FCAW ,GMAW ) ve Tozaltı kaynaklarında (SAW) kullanılabilirler. Bu kaynak yöntemleri yarı otamatik, ve tam otomatize edilmiş olamaları nedeni ile kesintisiz olarak yüzlerce metre kaynak yapma imkanı sağlarlar.

1.2.1. KULLANIM ALANLARI

Basınçlı kaplar, Köprüler (özellikle asma köprüler), çelik yapılar, gemi yapımı, küresel ve açık saha tankları, petro kimya ve güç santralları 20 inç ( 500 mm) den büyük çaplı boruların kaynaklarında kullanılır.

1.2.1. KULLANILAN MALZEMELER

Tüm CS malzemeler ( Genel yapı çelikleri)

Gemi inşaa Çelikleri

Düşük alasımlı çelikler ( Low Alloy )

Alüminyum

Ostenitik ve Feritik Paslanmaz çelikler.